תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר RULING ("האתר").

על ידי שימוש באתר, אתם מסכימים לתנאי השימוש הבאים ("תנאי השימוש").

1. קבלה ותוקף

תנאי השימוש אלה מהווים הסכם מחייב ביניכם לבין החברה ביחס לשימוש באתר. השימוש באתר מהווה את הסכמתכם לתנאי השימוש אלה. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על ידי פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר. השימוש באתר לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים יהווה את הסכמתכם לתנאי השימוש המעודכנים.

2. שימוש באתר

המידע המוצג באתר RULING ("המידע") נועד להוות מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי. המידע אינו מותאם למצבו האישי של אף אדם, וייתכן שאינו מדויק או מעודכן. השימוש במידע אינו מקים יחסים של עורך דין-לקוח בין החברה לבין המשתמש. החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שעלול להיגרם לכם כתוצאה מהסתמכות על המידע.

3. הגבלות על השימוש

אתם מסכימים לא לעשות כל שימוש באתר אשר:

  • מפר את החוק או את תנאי השימוש אלה.
  • פוגע בזכויות של צד שלישי כלשהו.
  • מזיק, מטעה, שקרי או מסית.
  • גורם נזק למוניטין של החברה או של צד שלישי כלשהו.
  • מפיץ וירוסים או תוכנות זדוניות אחרות.
  • מפר את פרטיותם של אחרים.
  • מפריע לפעילות התקינה של האתר.

4. קניין רוחני

כל התכנים המופיעים באתר, לרבות טקסט, תמונות, סרטונים, קבצים וכל חומר אחר ("התכנים"), הינם רכושה של החברה או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה רישיון להשתמש בהם. אין לכם כל זכות בקניין הרוחני בתכנים. אסור לכם להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר, למכור או אחרת להשתמש בתכנים ללא רשות מפורשת בכתב מהחברה או מבעל זכויות היוצרים החוקי.

5. אחריות

האתר והתכנים ניתנים "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים". החברה אינה מתחייבת שהאתר או התכנים יהיו ללא הפסקות, ללא תקלות או ללא טעויות. החברה אינה מתחייבת שהאתר או התכנים יהיו בטוחים מפני וירוסים או תוכנות זדוניות אחרות. השימוש באתר והתכנים נעשה על אחריותכם הבלעדית.

החברה לא תהא אחראית בשום מקרה לנזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או עונשי, הנובע משימוש באתר או מהתכנים, בין אם מבוסס על עוולה (לרבות רשלנות), הפרת חוזה או כל תיאוריה משפטית אחרת, אפילו אם החברה יודעת על אפשרות להיווצרות נזק כזה.

6. פיצויים

אתם מסכימים לפצות את החברה, עובדיה, סוכניה, מנהליה, בעלי המניות שלה וכל צד שלישי אחר מפני כל תביעה, הפסד, נזק, הוצאה, חבות, עלות ושכר טרחת עורכי דין הנובעים או הקשורים לשימוש באתר או הפרת תנאי השימוש אלה.

7. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם בשליטת החברה או בבעלותה. החברה אינה אחראית לתכנים המופיעים באתרי אינטרנט אלה או לנהלים שלהם. השימוש באתרי אינטרנט אלה נעשה על אחריותכם הבלעדית.

8. שיפוט וסמכות שיפוט

תנאי השימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנובע או הקשור לתנאי השימוש אלה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

9. ויתור

אי-מימוש של החברה כלשהי מזכויותיה על פי תנאי השימוש אלה לא יהווה ויתור על אותה זכות או על כל זכות אחרת של החברה.

10. הודעות

כל ההודעות וההתכתבויות בקשר לתנאי השימוש אלה יימסרו בכתב, ויועברו באמצעות טופס יצירת קשר המוצג באתר.

11. פריקות

אם תנאי כלשהו מתנאי השימוש אלה ייקבע כבלתי תקף או בלתי אכיפתי, תנאי זה ייחשב כמופרד מתנאי השימוש אלה ויתר התנאים יישארו בתוקפם המלא.

12. הסכם שלם

תנאי השימוש אלה מהווים את ההסכם המלא והבלעדי בין הצדדים ביחס לנושא הנדון, ומחליפים כל הסכם או הסכמה קודמים בעל פה או בכתב בין הצדדים ביחס לנושא זה.

13. כותרות הסעיפים

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש אלה נועדו לנוחות בלבד ולא יהיו בעלות השפעה משפטית כלשהי.

14. שינויים

החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש אלה מעת לעת, על ידי פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר. השימוש באתר לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים יהווה את הסכמתכם לתנאי השימוש המעודכנים.

למען הסר ספק:

המידע המוצג באתר זה נועד לשמש כמקור אינפורמטיבי כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מוסמך.

חשוב להתייעץ עם מומחה רלוונטי בכל נושא ספציפי, על מנת לקבל הכוונה מדויקת ומתאימה לצרכים האישיים שלכם.

האתר אינו נושא באחריות לכל נזק או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג בו.

אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את תנאי השימוש אלה לפני השימוש באתר.

עודכן: מאי 2024