איך ניתן להעביר בעלות על רכב?

העברת בעלות על רכב היא צעד חשוב ומשמעותי, הן עבור המוכר והן עבור הקונה. זהו תהליך המעניק לקונה את הזכויות והחובות הנובעות מהבעלות על הרכב, ומאפשר למוכר להעביר את האחריות לרכב לידיים אחרות. בין אם מדובר ברכישת רכב חדש או ביד שנייה, חשוב להכיר את הצעדים הנדרשים לביצוע העברת בעלות חלקה ומהירה. במאמר זה נסקור את התהליך לפרטיו, נבהיר אילו מסמכים יש לספק ונדון בשאלות נפוצות העולות בהקשר זה.
איך ניתן להעביר בעלות על רכב?

כיצד לבצע העברת בעלות על רכב בישראל?

העברת בעלות על רכב היא תהליך חשוב ונפוץ בישראל, המתרחש כאשר אדם רוכש רכב מאדם אחר.

התהליך מבטיח כי הבעלות על הרכב תעבור באופן חוקי וכי הבעלים החדש יוכל ליהנות מכל הזכויות והחובות הנלוות לבעלות על הרכב.

ישנן שתי דרכים עיקריות לבצע העברת בעלות על רכב בישראל:

באמצעות משרד התחבורה או באמצעות סניף דואר מורשה.

בשני המקרים, יש צורך במספר מסמכים חיוניים ובתשלום אגרות מסוימות.

מסמכים נדרשים להעברת בעלות

על מנת לבצע העברת בעלות על רכב, יש צורך במספר מסמכים חיוניים:

 • רישיון רכב בתוקף
 • תעודת זהות של הבעלים הנוכחי והבעלים החדש
 • טופס העברת בעלות החתום על ידי שני הצדדים
 • אישור על תשלום אגרת העברת הבעלות
 • במקרים מסוימים, אישור על תשלום מס קנייה (לרכבים חדשים או מיובאים)

חשוב לוודא כי כל המסמכים תקינים ובתוקף בטרם פנייה לביצוע ההעברה.

כמו כן, יש לשים לב כי במקרים מסוימים עשויים להידרש מסמכים נוספים, כגון ייפוי כוח,

אם אחד הצדדים אינו יכול להתייצב בעצמו לצורך ביצוע ההעברה.

תהליך העברת הבעלות

תהליך העברת הבעלות על רכב כולל מספר שלבים:

 • מילוי וחתימה על טופס העברת הבעלות על ידי הבעלים הנוכחי והבעלים החדש
 • תשלום אגרת העברת הבעלות (נכון לשנת 2023, עומדת על 135 ש"ח)
 • הגשת הבקשה והמסמכים הנלווים במשרד הרישוי או בסניף דואר מורשה
 • לאחר אישור הבקשה, הפקת רישיון רכב חדש על שם הבעלים החדש

חשוב להקפיד על מילוי כל הפרטים בטופס באופן מדויק, שכן טעויות עלולות לגרום לעיכוב בהשלמת התהליך.

כמו כן, יש להקפיד על תשלום האגרה הנדרשת, שכן ללא התשלום לא ניתן יהיה להשלים את העברת הבעלות.

העברת בעלות במקרים מיוחדים

ישנם מספר מקרים מיוחדים שבהם תהליך העברת הבעלות על רכב עשוי להיות מורכב יותר:

 • כאשר הרכב נמצא בבעלות חברה או עסק, נדרש אישור מורשה חתימה מטעם החברה
 • כאשר הרכב עוקל או משועבד, נדרש אישור הסרת עיקול או שעבוד מהגורם הרלוונטי
 • כאשר הבעלים הקודם נפטר, נדרש צו ירושה או צו קיום צוואה לצורך העברת הבעלות

במקרים אלה ואחרים, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום על מנת לקבל הכוונה והדרכה לגבי ההליכים הנדרשים.

עורך דין יוכל לסייע בהכנת המסמכים הדרושים ובהתמודדות עם סוגיות משפטיות מורכבות.

ביטול העברת בעלות

במקרים נדירים, עשוי להתעורר צורך בביטול העברת בעלות שכבר בוצעה.

הדבר אפשרי בתנאי שהבקשה לביטול תוגש תוך 14 יום ממועד ביצוע ההעברה.

לצורך ביטול ההעברה, יש להגיש בקשה בכתב למשרד הרישוי, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.

לאחר אישור הבקשה, הבעלות על הרכב תוחזר למצב שהיה ערב ביצוע ההעברה.

יחד עם זאת, חשוב לזכור כי כל פעולה שבוצעה ברכב בין מועד ההעברה למועד הביטול תהיה באחריות הבעלים הרשום.

מסירת הרכב והעברת התשלום

לאחר השלמת תהליך העברת הבעלות על הרכב, יש לתאם את מסירת הרכב מהבעלים הקודם לבעלים החדש.

מומלץ לערוך רשימה של הליקויים הקיימים ברכב, אם ישנם, ולתעד אותם בכתב ובתמונות.

כך ניתן יהיה להימנע ממחלוקות עתידיות לגבי מצבו של הרכב בעת המסירה.

במעמד המסירה, יש להעביר גם את מפתחות הרכב, את פנקס הטיפולים ואת כל האביזרים הנלווים, כגון גלגל חלופי, מגבה וערכת כלים.

חשוב לוודא כי הרכב מכיל את כל הדלק שסוכם עליו בין הצדדים.

כמו כן, יש לוודא כי פוליסת הביטוח עודכנה ותקפה.

לגבי העברת התשלום עבור הרכב, מומלץ לעשות זאת במעמד החתימה על החוזה ובאמצעי תשלום מאובטח, כגון המחאה בנקאית או העברה בנקאית.

יש לוודא כי מלוא הסכום שולם בטרם מסירת הרכב לבעלים החדש.

במקרה של תשלום במזומן, מומלץ לערוך את העסקה בנוכחות עדים או בסניף בנק, על מנת למנוע אי-הבנות.

אחריות על דוחות וקנסות

שאלה נפוצה בהקשר של העברת בעלות על רכב נוגעת לאחריות על תשלום דוחות וקנסות שניתנו טרם ההעברה.

ככלל, האחריות על תשלום קנסות שניתנו בגין עבירות שבוצעו לפני מועד העברת הבעלות היא של הבעלים הקודם של הרכב.

עם זאת, אם הבעלים הקודם לא שילם את הקנסות במועד, הם עלולים לרדוף אחר הבעלים החדש.

על מנת להימנע ממצב זה, מומלץ לבעלים החדש לבדוק טרם רכישת הרכב אם קיימים חובות בגינו.

ניתן לעשות זאת באמצעות אתר האינטרנט של משרד התחבורה, תחת הלשונית "שירותים מקוונים לאזרח".

חשוב גם לכלול בחוזה המכירה סעיף מפורש לגבי אחריות על תשלום קנסות שטרם שולמו.

לאחר העברת הבעלות, מומלץ לבעלים החדש להירשם לקבלת הודעות בדבר דוחות באמצעים דיגיטליים.

ניתן לעשות זאת באמצעות אתר האינטרנט של משטרת ישראל או באמצעות אפליקציות ייעודיות.

כך ניתן יהיה להימנע ממצב שבו דוחות מצטברים ללא ידיעת הבעלים החדש ויוצרים עבורו חוב משמעותי.

טיפים נוספים לרוכשי רכב יד שנייה

מעבר לתהליך העברת הבעלות עצמו, ישנם מספר טיפים חשובים שכדאי לרוכשי רכב יד שנייה לזכור:

 • לבצע בדיקה מקיפה של מצב הרכב בטרם הרכישה, באמצעות מכון בדיקה מורשה או מוסך מוסמך
 • לבדוק את היסטוריית הרכב ואת מספר הבעלים הקודמים שלו
 • לבחון את מסמכי הרכב, לרבות רישיון הרכב ופוליסת הביטוח, ולוודא כי הם תקפים
 • להשוות את המחיר המבוקש למחירון הרכב המקובל בשוק
 • לנסות את הרכב בנסיעת מבחן לפני קבלת ההחלטה הסופית

בנוסף, חשוב לזכור כי גם לאחר רכישת הרכב, האחריות לתחזוקתו השוטפת מוטלת על הבעלים החדש.

מומלץ להקפיד על ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להמלצות יצרן הרכב ולשמור על רישום מסודר של הטיפולים והתיקונים.

כמו כן, יש לדאוג לחידוש פוליסת הביטוח מדי שנה ולהקפיד על נהיגה בטוחה ואחראית, תוך ציות לחוקי התנועה.

לסיכום, תהליך רכישת רכב יד שנייה וביצוע העברת בעלות עליו אינו מסובך, אך דורש תשומת לב והקפדה על פרטים.

בדיקה מקיפה של מצב הרכב, איסוף כל המסמכים הנדרשים והתייעצות עם אנשי מקצוע במידת הצורך יסייעו להבטיח עסקה מוצלחת והנאה מהרכב החדש לאורך שנים.

סיכום

העברת בעלות על רכב היא תהליך חשוב ונפוץ, המבטיח כי הרכב יהיה רשום על שם בעליו החוקיים.

על מנת לבצע את התהליך באופן תקין, יש להקפיד על איסוף כל המסמכים הנדרשים ועל פנייה לגורמים המתאימים.

במקרים מיוחדים או מורכבים, מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום על מנת לקבל הכוונה והדרכה מתאימה.

בכל מקרה, חשוב להקפיד על ביצוע ההעברה בהתאם לחוק ולהנחיות הרשויות הרלוונטיות.

כך ניתן להבטיח כי תהליך העברת הבעלות יושלם בהצלחה וללא תקלות.