מתי צריך להגיש הצהרת מס?

הגשת הצהרת מס היא חובה המעוררת חששות ושאלות אצל רבים מאיתנו. המפגש השנתי עם טפסי המס והבירוקרטיה הנלווית אליהם עלול להיות מלחיץ ומבלבל, בפרט לאור ההשלכות האפשריות של דיווח לא מדויק או לא מלא. אולם, עם ההכנה הנכונה והידע המתאים, ניתן להפוך את התהליך לפשוט ויעיל יותר, ולהימנע מטעויות העלולות לעלות ביוקר. במדריך זה, נסקור את כל מה שחשוב לדעת על הצהרות מס בישראל - מי חייב להגיש אותן, מהם המועדים הקריטיים, כיצד לדווח נכון וכיצד למצות הטבות מס – על מנת שתוכלו לגשת למשימה בביטחון, ולצאת ממנה בשלום.

מתי צריך להגיש הצהרת מס?

מדריך מקיף להגשת הצהרת מס בישראל

הגשת הצהרת מס היא חובה חוקית החלה על רוב האזרחים בישראל. הצהרת המס מאפשרת לרשות המסים לקבוע את גובה המס שעל האדם לשלם, בהתבסס על הכנסותיו, נכסיו והתחייבויותיו.

אי הגשת הצהרת מס במועד או מסירת מידע שגוי עלולים להוביל לקנסות, ריבית פיגורים ואף לנקיטת הליכים משפטיים מצד רשות המסים. לכן, חשוב להבין מי חייב בהגשת הצהרת מס, מהם המועדים הרלוונטיים ואיך להיערך להגשה כראוי.

מי חייב להגיש הצהרת מס?

החובה להגיש הצהרת מס חלה על מספר קבוצות עיקריות:

 • שכירים החייבים במס הכנסה
 • עצמאים המנהלים עסק או עוסקים במקצוע חופשי
 • פנסיונרים שסך הכנסותיהם השנתיות עולה על סכום מסוים
 • מקבלי ירושות ומתנות בשווי מעל סכום מסוים
 • מוכרי נכסי מקרקעין, כגון דירות ומגרשים

חשוב לציין כי ישנם מקרים נוספים בהם עשויה לחול חובת הגשת הצהרת מס, כגון הכנסות מהשכרת נכסים, רווחי הון ממכירת ניירות ערך והכנסות מחו"ל. במקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס.

מועדי הגשת הצהרת מס

מועד הגשת הצהרת המס משתנה בהתאם לסוג הנישום:

 • שכירים – עד ה-31 במאי של השנה העוקבת לשנת המס
 • עצמאים – עד ה-30 באפריל של השנה העוקבת לשנת המס
 • פנסיונרים – עד ה-31 במאי של השנה העוקבת לשנת המס
 • מקבלי ירושות ומתנות – תוך 90 יום מיום קבלת הירושה או המתנה
 • מוכרי נכסי מקרקעין – תוך 45 יום מיום המכירה

חריגה ממועדים אלו עלולה לגרור קנסות פיגורים וריבית. במקרים מסוימים, ניתן לבקש מרשות המסים אורכה להגשת ההצהרה, אך יש לעשות זאת מבעוד מועד ובצירוף הנימוקים המתאימים.

אופן הגשת הצהרת מס

ניתן להגיש הצהרת מס במספר דרכים:

 • באופן מקוון, באמצעות אתר רשות המסים
 • באמצעות תוכנת מס ייעודית
 • באמצעות רואה חשבון או יועץ מס
 • במשרדי פקיד השומה (במקרים חריגים)

הגשה מקוונת היא הדרך הנוחה והנפוצה ביותר כיום. המערכת מאפשרת מילוי ההצהרה בצורה קלה ואינטואיטיבית, תוך בדיקת שלמות הנתונים ומתן אפשרות לצרף מסמכים רלוונטיים.

חשיבות הדיווח המדויק והמלא

בעת מילוי הצהרת המס, יש להקפיד על דיווח מדויק ומלא של כל ההכנסות, ההוצאות, הנכסים וההתחייבויות הרלוונטיים. דיווח חסר או שגוי עלול להתפרש כניסיון להעלמת מס ולהוביל לנקיטת סנקציות מצד רשות המסים.

במקרה של טעות בדיווח, חשוב לתקנה בהקדם האפשרי ולהודיע על כך לרשות המסים. תיקון יזום של טעויות, בטרם נפתחה חקירה או בדיקה, עשוי למנוע או לצמצם את הסנקציות הצפויות.

טיפים להיערכות יעילה

לסיום, הנה מספר טיפים שיסייעו לכם להתמודד ביעילות עם הגשת הצהרת המס:

 • אספו את כל המסמכים הרלוונטיים (טפסי 106, אישורים על ניכויים וזיכויים, קבלות על תרומות וכו') מבעוד מועד
 • וודאו שאתם מכירים את כל ההטבות המגיעות לכם (נקודות זיכוי, זיכויים על תרומות, הוצאות מוכרות וכו')
 • השתמשו בתוכנת מס או היעזרו ברואה חשבון לבדיקת נכונות הדיווח
 • הגישו את ההצהרה במועד והקפידו לשלם את המס הנדרש בזמן
 • שמרו עותק של ההצהרה ואת כל האסמכתאות הרלוונטיות למשך 7 שנים לפחות

חובת הגשת הצהרת מס לבעלי שליטה בחברות

בעלי שליטה בחברות (המחזיקים ב-10% או יותר ממניות החברה) נדרשים אף הם להגיש הצהרת מס אישית, בנוסף לדוח השנתי של החברה. זאת, מכיוון שבעלי שליטה נחשבים לבעלי יכולת השפעה מהותית על פעילות החברה ועל חלוקת רווחיה.

הצהרת המס של בעל השליטה צריכה לכלול פרטים על חלקו ברווחי החברה, משכורות, דיבידנדים, הלוואות בעלים וטובות הנאה אחרות שקיבל מהחברה. כמו כן, עליו לדווח על עסקאות או הלוואות שביצע עם החברה, ככל שהיו כאלה.

אי דיווח או דיווח חסר של בעל שליטה עלול לחשוף אותו ואת החברה לסנקציות מצד רשות המסים, כולל קנסות, ריבית והליכים פליליים במקרים חמורים. לכן, חשוב שבעלי שליטה יהיו מודעים לחובותיהם ויקפידו על דיווח מלא ומדויק.

הימנעות מטעויות נפוצות בהגשת הצהרת מס

ישנן מספר טעויות נפוצות שעלולות להופיע בהצהרות מס, ואשר עלולות לגרור בעקבותיהן בדיקה מצד רשות המסים או אף סנקציות. הנה כמה מהטעויות השכיחות שכדאי להימנע מהן:

 • אי דיווח על הכנסות מכל המקורות (שכר, עסק, השכרת נכסים, רווחי הון וכו')
 • שימוש בקודי ניכוי או זיכוי שגויים או לא רלוונטיים
 • אי שמירת קבלות ואסמכתאות התומכות בהוצאות המדווחות
 • טעויות בחישוב הניכויים וההטבות המגיעות
 • הגשת ההצהרה באיחור, ללא אישור אורכה מראש

על מנת להימנע מטעויות אלה, מומלץ לבדוק היטב את ההצהרה לפני הגשתה, להצליב מידע ממקורות שונים, ולהיעזר בבעל מקצוע במקרה הצורך. כמו כן, יש לוודא שההצהרה מוגשת במועד, ולבקש אורכה מראש אם יש צורך בכך.

אפשרויות לקבלת סיוע ממשלתי והקלות במס

מערכת המס בישראל מציעה מגוון אפשרויות לסיוע והקלות לנישומים, בהתאם למצבם האישי והכלכלי. חלק מההטבות הן אוטומטיות וניתנות באמצעות נקודות זיכוי (למשל, נקודות זיכוי לתושב, לאישה, לחייל משוחרר וכו'), בעוד אחרות דורשות הגשת בקשה ועמידה בקריטריונים.

דוגמאות לסיוע והקלות כאלה כוללות הנחות במס לעובדים בשכר נמוך (מס הכנסה שלילי), הטבות מס לחיילים משוחררים ולסטודנטים, זיכויים בגין תרומות, ופטורים מרווח הון במכירת דירת מגורים יחידה. בנוסף, ישנן הקלות מס לעסקים קטנים וזעירים, כמו פטור ממס במסגרת "וסת מע״מ".

על מנת למצות את ההטבות וההקלות המגיעות לכם, חשוב להכיר את האפשרויות הרלוונטיות עבורכם, לבדוק את תנאי הזכאות, ולפעול לקבלתן במסגרת הגשת הצהרת המס. שימו לב שחלק מההטבות ניתנות רק למי שמגיש בקשה במועד ובאופן הנדרש. במקרה של ספק, כדאי להתייעץ עם רשות המסים או עם בעל מקצוע.

הגשת הצהרת מס אינה משימה פשוטה, אך היערכות נכונה, מודעות למועדים הקריטיים והקפדה על דיווח מדויק ומלא יכולים להפוך אותה לתהליך מסודר וחלק יותר. בכל מקרה של ספק או שאלה, אל תהססו להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס מוסמך.